/bg_bg/index.wpd

Иновацията и вие

Иновацията и вие
Успокояващо сияние
Вижте как детската болница във Финикс използва осветителните тела на Philips, за да създаде вълшебна, оздравителна среда за едно смело малко момиченце

LED Passport

LED passport
След като преминете курса LED Passport, вие ще имате познания по следните теми:

•Какво са светодиодите?
•Къде се използват светодиодите?
•Предимства от използването на светодиодите?
•Полза от светодиодите на Philips

След като преминете курса, ще можете да отговорите на LED Passport теста и след като го завършите успешно, ще получите онлайн сертификат в рамките на 10 работни дни.

©2004- Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.