марки

Осветление за по-приятни 
разходки

От паркинг в  човешки площад

 

Доскоро площадът беше паркинг и красивите му черти не се забелязваха.

Плас дю Шато 2

Демократизация
на осветлението

за обект от световното наследство на ЮНЕСКО“
Плас дю Шато 3

Предизвикателството на клиента

 

Плас дю Шато е знаков площад с голямо историческо и географско значение – пряко отражение на историята както на Страсбургската катедрала, така и на другите сгради, построени през вековете.

Плас дю Шато 4

Правилното осветление

 

Площадът е превърнат в пешеходна зона, което го прави достъпен за нови занимания и начини за използване през целия ден и цялата година. Всяка част от новия план е разработена така, че да откроява паметниците и да прави площада по-удобен.

Предимства

Предимство
  • DecoScene LED BBP623
    DecoScene LED BBP623
    Whether floodlighting a piece of architecture or creating accent effects, for many designers the ideal luminaire would be invisible. With their recessed housings, in-ground floodli...

Демократизация на осветлението за Плас дю Шато

Екипът

Клиент

Община Страсбург

Към уебсайта

Проект на осветлението 

Жан-Ив Сутинк, l’Acte Luminiere

Към уебсайта

Инсталатор  

CITEOS Strasbourg

Към уебсайта

Подобни примери