You are now visiting our Global professional lighting website, visit your local website by going to the USA website

Отмора за
жителите

Ново светодиодно осветление Metronomis
за парка

 

Новото светодиодно осветление Metronomis в парка Стадстредгорден за отмора на жителите

Ново светодиодно осветление Metronomis за парка

Консумацията на енергия

намалява с над 9000 kW годишно“.

 

- Виктория Мьорк, ръководител проекти за обществено осветление в Bjerking AB, Упсала

 

Ново светодиодно осветление Metronomis за парка
Ново светодиодно осветление Metronomis за парка

Предизвикателството на клиента

 

Стадстредгорден в Упсала, Швеция се намира в центъра на града – между реката Фюрисон и Университетската болница в Упсала.

 

Тази година Стадстредгорден отбелязва своя 150-годишен юбилей. При подготовката за честването общината извършва основно преустройство на парка.

История
    • Manage your projects with MyProjects
      Use MyProjects to create, save manage and share items and projects with you colleagues and team members.

Правилното осветление

 

След освежаването на парка е особено важно да се осигури естетично осветление с добър дизайн през деня и през нощта, съчетано с изобретателни игриви светлинни „атракции“.

Предимства

Предимство
  • Metronomis LED Fluid
    Metronomis LED Fluid
    Metronomis LED is the first post-top range in the world to offer a palette of environmental lighting effects to give projects a unique contextual or aesthetic touch. An innovative ...

Ново осветление в градския парк за отмора на жителите

Екипът

Община Упсала

Bjerking AB

Изпълнител

Към уебсайта

Подобни примери