марки

Безопасни и приветливи германски релсови 

надлези

Архитектурно осветление за надлезите


Вижте как релсовите надлези могат да станат безопасни и приветливи
Кьолн Марцеленщрасе

Надлезите сега 
заблестяват с

новото осветление. Едва сега историческата конструкция на надлезите успява да се открои и да придаде урбанистичен пространствен ефект“

 

Юрген Ротерс, кмет на град Кьолн

Хамбург, Щерншанце, преди осветлението
Хамбург, Щерншанце, след осветлението

Предизвикателството на клиента

 

В много градове надлезите осигуряват важни инфраструктурни връзки. Тези надлези по принцип не са много приятни за пешеходците нощем и в най-лошия случай хората ги отбягват, защото не се чувстват сигурни.

изход на тунела

Правилното осветление

 

Главната цел на проекта „Lebendige Stadt“ („Оживен град“) е да се увеличи усещането за сигурност на жителите, когато използват тези надлези. Пространствата стават по-приятни и същевременно се постигат икономии на енергия и разходи.

Тъмните релсови надлези са пусти пространства, често разположени в запуснати райони. Фондацията „Lebendige Stadt“ стартира програма за осветление, за да съживи тези обществени площи. Дотук 31 релсови надлеза в 24 германски града са трайно и художествено осветени.

Предимства

Предимства – Lebendige Stadt

Архитектурно осветление за надлези

Екипът

Deutsche Bahn AG

Фондация Lebendige Stadt

Реализация

Посетете уебсайта

 

Михаел Бац, дизайнер на осветлението

Проект на осветлението

Посетете уебсайта

 

Подобни примери