You are now visiting our Global professional lighting website, visit your local website by going to the USA website

Гигантската площ става

екологична

Разпределителен център на LIDL,
Хееренвен, Холандия


Научете как светодиодното складово осветление прави от разпределителния център на LIDL блестящ пример за екологосъобразност

 

Хора на презентация в склада на разпределителния център на LIDL с осветление от Philips

Този разпределителен център
отразява всички

ценности на LIDL: екологосъобразност, ефективност, модерна логистика и оборудване. Успяхме да изградим най-екологосъобразния разпределителен център в Холандия“.

 

- Северине ван Тойл ван Серооскеркен, пресаташе на LIDL Холандия

Хората са впечатлени от екологичното осветление в склада на разпределителния център на LIDL.

Предизвикателството на клиента

 

LIDL е един от най-големите търговци на хранителни стоки в Европа. В Хееренвен фирмата открива нов разпределителен център на площ от 46 000 m². Philips получава задачата да осигури екологосъобразна система за осветление, която да помогне на LIDL да наложи нови стандарти за устойчиво развитие.

Правилното осветление


Разпределителният център на LIDL е в авангарда на екологичното строителство. Безгазовата сграда използва система за съхранение на топлинната енергия, която черпи топлина директно от земята. Тя използва също така екологосъобразни хладилни агенти за охлаждане и замразяване на продуктите. Освен това, тройните прозорци и изолацията свеждат до минимум загубата на топлина и осигуряват висока енергийна ефективност на сградата.

 

За да бъде картината пълна, е необходимо най-модерно екологично осветление. Разпределителният център е оборудван с Philips Maxos LED Industry, което създава светла и приветлива атмосфера. Освен това, в сградата са монтирани системи за управление с детектори за присъствие, които изключват осветлението, когато в помещенията няма хора. Има и система за регулиране на осветлението според дневната светлина, която регулира лампите според количеството естествена светлина, влизаща в сградата.


Енергийно ефективните лампи и интелигентните системи за управление водят до 45% годишни икономии на енергия в сравнение с традиционните луминесцентни тела. Новото осветление помага за създаването на най-екологосъобразния разпределителен център в Холандия.


Благодарение отчасти на енергийно ефективното осветление, разпределителният център на LIDL получава 4-звезден сертификат на BREEAM-NL за екологосъобразност. Той е първата сграда от този род, получила това впечатляващо признание.

  • Maxos LED
    Maxos LED
    Customers in the industrial and retail sectors are looking for general lighting solutions with a justifiable payback, while meeting all relevant norms for supermarkets and industry...

Създаване на удобство
със светлина

Екипът

LIDL Холандия

Клиент

Подобни примери