You are now visiting our Global professional lighting website, visit your local website by going to the USA website

Учебното събитие по
осветление на годината

Семинар „Създаване на човешкия град“

Станете част от новото поколение специалисти по осветлението. Семинарът „Създаване на човешкия град“ е годишно мероприятие, което събира архитекти, специалисти по градоустройство и проектанти на осветление за обсъждане и размяна на мнения за ролята на осветлението при благоустройството.

 

Семинарите вече са събрали повече от 150 архитекти, специалисти по градоустройство и представители на общините в най-различна обстановка по време на семинарите за съвместно проектиране в цяла Европа.

Семинар „Човешки град“ в Копенхаген, организиран от Philips

Гледайте видеоматериала за семинара през 2014 г.


Вижте акцентите с идеи и инсталации за осветление от нашия семинар „Създаване на човешкия град“ през 2014 г. в Берлин.

Какво мога да очаквам?

 

Семинарът ни позволява да видим бъдещето на европейския град през очите на специалистите по градоустройство. Участниците са предизвикани да измислят, изграждат и реализират идея за осветление в прототип на инсталация, като използват матрицата „Градско бъдеще“ за напътствия.

Форматът обикновено включва:

· Изследователски семинар

· Групова дискусия

· Практически семинар

· Разработка на прототип

· Представяне на инсталациите-прототипи от участниците.

Хора експериментират със светлината на семинар по осветление в Братислава

Матрица „Градско бъдеще“

 

Матрицата „Градско бъдеще“ е практичен инструмент, който ви помага да дефинирате своята стратегия за осветление и включва различни сценарии. Матрицата съпоставя социокултурните фактори с градските стратегии, след което представя 16 сценария за действие „Градско бъдеще“. Тези изложения водят до 16 различни възможности за бъдещото развитие на градовете.

Експерт обяснява матрицата „Градско бъдеще“

Включете се в следващия семинар „Човешки град“ през 2015 г.

 

Нашият следващ семинар ще се проведе през лятото на 2015 г. в Париж. Ако желаете да участвате, се обърнете към местния представител на Philips. По-подробна информация за семинара и програмата можете да намерите на нашия уебсайт „Създаване на човешкия град“.

Голяма група хора обсъжда пред красиво осветена сграда в Търнхаут, Белгия на семинар, организиран от Philips

Свържете се с нас

 

Използвайте този формуляр за делови запитвания за нашите професионални системи за осветление

 

Използвайте нашия подробен формуляр за по-сложни въпроси