марки

Учебното събитие по
осветление на годината

Семинар „Създаване на човешкия град“

Станете част от новото поколение специалисти по осветлението. Семинарът „Създаване на човешкия град“ е годишно мероприятие, което събира архитекти, специалисти по градоустройство и проектанти на осветление за обсъждане и размяна на мнения за ролята на осветлението при благоустройството.

 

Семинарите вече са събрали повече от 150 архитекти, специалисти по градоустройство и представители на общините в най-различна обстановка по време на семинарите за съвместно проектиране в цяла Европа.

Семинар „Човешки град“ в Копенхаген, организиран от Philips

Гледайте видеоматериала за семинара през 2014 г.


Вижте акцентите с идеи и инсталации за осветление от нашия семинар „Създаване на човешкия град“ през 2014 г. в Берлин.

Какво мога да очаквам?

 

Семинарът ни позволява да видим бъдещето на европейския град през очите на специалистите по градоустройство. Участниците са предизвикани да измислят, изграждат и реализират идея за осветление в прототип на инсталация, като използват матрицата „Градско бъдеще“ за напътствия.

Форматът обикновено включва:

· Изследователски семинар

· Групова дискусия

· Практически семинар

· Разработка на прототип

· Представяне на инсталациите-прототипи от участниците.

Хора експериментират със светлината на семинар по осветление в Братислава

Матрица „Градско бъдеще“

 

Матрицата „Градско бъдеще“ е практичен инструмент, който ви помага да дефинирате своята стратегия за осветление и включва различни сценарии. Матрицата съпоставя социокултурните фактори с градските стратегии, след което представя 16 сценария за действие „Градско бъдеще“. Тези изложения водят до 16 различни възможности за бъдещото развитие на градовете.

Експерт обяснява матрицата „Градско бъдеще“

Включете се в следващия семинар „Човешки град“ през 2015 г.

 

Нашият следващ семинар ще се проведе през лятото на 2015 г. в Париж. Ако желаете да участвате, се обърнете към местния представител на Philips. По-подробна информация за семинара и програмата можете да намерите на нашия уебсайт „Създаване на човешкия град“.

Голяма група хора обсъжда пред красиво осветена сграда в Търнхаут, Белгия на семинар, организиран от Philips

Свържете се с нас

 

Използвайте този формуляр за делови запитвания за нашите професионални системи за осветление

 

Използвайте нашия подробен формуляр за по-сложни въпроси