марки

Въведение в системите за управление на осветлението

Въведение в системите за управление е поредица от 8 кратки видеоклипа с продължителност под 5 минути, които дават основна информация за различните видове системи за управление на осветлението при различните приложения

Какво представляват системите за управление на осветлението?

Как мога да спестя енергия с помощта на системите за управление?

Къде в офиса и индустриалните приложения можем да използваме системите за управление?

Кои са 4-те компонента на системите за управление на осветлението?

Видове сензори използвани в системите за управление

Кога да използваме безжични връзки и кога кабелни връзки?

Какви са възможните решения за директна замяна?

Какво бихме могли да направим, за да направим осветлението по-гъвкаво и комфортно?