марки

По-ясен образ,

идеална картина

Повече за технологията UHP
     

Силата зад образа

Добрата работа на лампата е изключително важна за прожекционните приложения и затова системите UHP винаги се проектират съвместно с нашите партньори като комбинирано решение. Този несравним подход позволява съгласувана разработка на лампата и пусковия модул, което води до модерни и надеждни решения за осветление. Допълнителните предимства са по-краткият срок за излизане на пазара и усилените изпитвания на системите по време на разработката, осигуряващи високо качество и доказана дълготрайност. Ние сме поели задачата непрекъснато да намираме нови, находчиви решения и да подобряваме несравнимите възможности и предимства на нашите лампи UHP. С тази задача Philips Lighting се стреми към непрекъснати иновации и подобрения на продуктите, за да запази своите водещи позиции на пазара за цифрова прожекция.

       

Накратко за предимствата за клиента, използващ технология UHP:

 

Най-дълготрайни

Поради интегрирания подход на Philips при разработката на лампата и пусковия модул, фирмата може да предложи надеждни и дълготрайни решения за осветление за всяко прожекционно приложение.

 

Най-дълготрайни надеждни лампови системи
Най-добра поддръжка и цветен спектър с идеална стабилност през целия експлоатационен срок

 

Гарантирана надеждност на системата
Philips DPL има разработена нисковолтова технология на възпламеняване за UV-подобрител/антена. Тази технология позволява

 

Повишена надеждност на възпламеняването
Възможност за по-малка и икономична конструкция на електрониката
Възпламеняване на лампата при много по-ниско напрежение
Екологосъобразно решение (без радиоактивни възпламеняващи материали)
По-опростена конструкция за монтажа (без необходимост от високоволтова изолация и кабели)

 

Отлична яркост
Непрекъснатите подобрения позволяват на Philips да предлага решения за осветление с най-къса дъга при много високо налягане.

 

Оптимален цветен спектър
Най-висока ефективност на ниво система

 

Стабилно качество на образа
Пусковите модули за UHP имат уникалната способност да контролират разрядната дъга с импулсен ток.

 

Идеално, стабилно качество на образа през целия експлоатационен срок
Нетрепкащ образ

 

Най-интелигентна & ефективна работа
Philips DPL предлага модерни пускови модули с технология UART. Тази технология позволява комуникация на ниво система със следните предимства за крайния потребител:

 

Минимален акустичен шум
20% по-добър контраст
Предупреждение за смяна на лампата
Повече светлина поради подобрената ефективност

 

Миниатюризация
Ламповата технология UHP BackMirror в комбинация с електрониката на пусковия модул UHP Microbar е истинска революция в миниатюризацията на системите. Ламповата технология UHP BackMirror използва горелка UHP с двуцветно покритие на горелката, което отразява светлината към миниатюрния рефлектор, вместо да се губи.

 

Това позволява възможно най-малки и леки конструкции на проектори за лично и мобилно използване, като поддържа оптичната и яркостната ефективност