марки

Повече от осветление:

системи за осветление

Нови идеи, нова светлина


Време е да започнем да мислим по друг начин за осветлението.

 

За да постигнете своите цели за устойчиво развитие, ефективност и удобство за потребителите, имате нужда от професионални осветителни тела на световно ниво и мощни, гъвкави средства за управление, интегрирани в цялостна система.

Силата на мислещите системи

Системи за осветление

 

Системите за осветление от Philips помагат на хората да се чувстват уютно, работоспособни и в безопасност. Те разкрасяват пространствата и преобразяват обстановката. Те рационализират експлоатацията и ви позволяват да осигурявате най-подходящото осветление – когато и където е необходимо.
 

Научете повече

Свързани системи за осветление

 

Свързаните системи от Philips пренасят професионалното осветление в бъдещето с неговата непрекъсната свързаност и големи обеми от данни, осигуряват първокласна светлина и редица други изключителни предимства.

 

Научете повече

Избираме система, която е точно за вас


Без предложения от типа „това върши работа за всичко“

Специфицирането на системите за осветление от Philips започва от Вас – Вашата дейност, Bашата организация, Вашите цели.

 

Експертите по на Philips заедно с вас набелязват необходимите ви специфични възможности на системата, след което ви помагат да я проектирате така, че да изпълнява тези потребности – сега и в бъдеще, – докато Вашата дейност се развива и променя.

 

Открийте местния експерт по системите на Philips

Проектиране на Вашата система за осветление

осветителни тела + системи за управление + услуги + поддръжка

Разгледани примери