марки

По-интелигентно

складово

осветление

Гъвкава и интелигентна енергоспестяваща система

Осветление по заявка

 

Най-модерните светодиоди
Светодиодите достигнаха своята зрелост. Тъй като могат да се регулират, те могат да се съчетаят със системи за управление и детектори за присъствие, за да реализират напълно своя потенциал. Конфигурирането на осветлението по зони допълнително намалява енергията и разходите.

Вие сте в центъра на проекта

 

По-светли пространства, по-интелигентни зони


Безжичната технология промени правилата на играта. Вече можете да конфигурирате своите осветителни тела по зони, както е най-целесъобразно, и да променяте конфигурациите с дистанционно управление, ако бъдещите планове го налагат – всичко това е възможно с минимум главоболия и без необходимост от скъпо ново окабеляване.

 

Примерни зони на светлина

Примери за зониране

 

Стелажи/открити площи

Открита площ
Зона със 100% светлина поради присъствие
Зона на фоново ниво поради липса на присъствие

 
Лесно конфигуриране

 

Въвеждането в експлоатация става „с един бутон“ с безжичното дистанционно управление от Philips. Ако плановете се променят – например решите да промените зоните, след като анализирате данните от системата за осветление, – преконфигурирането на осветителните тела в различни групи е проста работа.