марки

По-интелигентно

складово

осветление

Гъвкава и интелигентна енергоспестяваща система

Предимства на системата

  Намалена поддръжка

Светодиодните осветителни тела, използвани в нашата система GreenWarehouse, се славят със своята надеждност, а ако бъдат съчетани със зониране, детектори за присъствие и системи за управление, които допълнително удължават техния експлоатационен срок, те позволяват още по-големи икономии на енергия и разходи – така ще постигнете значително по-ниски общи разходи за притежаване в сравнение с традиционните системи за осветление.

  Здраве и добро настроение

По-качествената светлина означава по-голям комфорт. Когато хората се чувстват по-добре, те работят по-добре, което означава по-висока производителност – всички са доволни. Нашето ново поколение светодиодно осветление за висок монтаж осигурява постоянно добро светлинно покритие без тъмни области и по-добро възпроизвеждане на цветовете, за да могат работниците да изпълняват своите задачи по-удобно, а и клиентите да почувстват предимствата.

  Намаляване на въглеродните емисии

Организациите все по-често се призовават да намаляват своите въглеродни емисии. Намаляването на въглеродните емисии с нашата ефективна система за осветление GreenWarehouse осигурява до 50% икономии на енергия – доказателство, че осветлението може да допринесе съществено за намаляването както на разходите, така и на въглерода.

Системи за управление без сложността

 

Светодиодите могат да се регулират – това означава, че безжичните системи за управление са техен естествен партньор. Докато разходите и сложността, присъщи на инсталирането на кабелни системи за управление, могат да действат обезсърчително, нашата безжична система улеснява нещата – съчетахме всичко в един пакет и премахнахме цялата сложност на инсталирането, въвеждането в експлоатация и всекидневната работа.

Постигане на целите на дейността

 

Ние разбираме пред какви трудности сте изправени – както от търговска гледна точка, така и от гледна точка на осветлението. Нашите традиции в осветлението ни осигуряват несравними възможности да продължим да изобретяваме. Philips инвестира повече средства от всяка друга фирма за осветление в разработката на нови продукти (близо 7% от оборота), като акцентът при нас твърдо пада върху подобряването на ефективността на вашата дейност.

Накратко за икономиите на разходи и енергия

Типично изплащане на инвестицията
Възможни икономии на енергия и разходи
Допълнителна икономия на енергия с постоянно светоотдаване

Бърза възвръщаемост на инвестицията

 

Типичното време за изплащане на системата Philips GreenWarehouse е само три години, тъй като комбинираната ефективност на светодиодите, системите за управление и резултатите от зонирането водят до 50% икономии на енергия и разходи. Постоянно светоотдаване – с избягването на излишното осветяване чрез регулиране до правилната светлинна емисия от момента на инсталирането могат да се постигнат до 10% допълнителни икономии на енергия.

До

220 хиляди евро

икономии за 10 години

Общи разходи за притежаване за 10-годишен период

Пример за възвръщаемост на инвестицията за 10-годишен период