марки

По-интелигентно

складово 
осветление

Гъвкава и интелигентна енергоспестяваща система

Еволюцията на системите за управление

 

Светодиодните решения от Philips революционизираха високото осветление – а вече, за да улесним още повече нещата, издигнахме и системите за управление на осветлението на следващото равнище. Нашата модерна система GreenWarehouse намалява времето и сложността на инсталацията, като избягва окабеляването за управление а и конфигурирането на системата също е изключително просто. Всичко може да става безжично с дистанционно управление от Philips, изискващо минимална информация от изпълнителя на инсталацията.

Намалено време за инсталиране

Безжична настройка

Лесна конфигурация

Изградени за бъдещето


Нашият подход към разработката е с готовност за бъдещето – така можете да бъдете сигурни, че цифровите светодиодни решения на Philips, които в момента се предлагат, ще бъдат платформа за развитие и ще продължават да задоволяват потребностите на вашата дейност, докато технологиите за осветление и управление на данните еволюират.