марки

Експлоатацията на осветлението

става по-лесна

Управление на осветителните активи CityTouch

 

Поддържането и управлението на осветлението във вашия град наскоро рязко се улесни. Приложението за управление на осветителните активи CityTouch прави целия процес лесен, прозрачен и ефективен. С пълна представа за всеки актив от вашата осветителна инфраструктура можете лесно и ефективно да планирате, анализирате и управлявате осветлението.


Управлението на осветителните активи CityTouch улеснява управлението на активите с:

 

  • Визуализиране на картата
  • Прости графики и диаграми
  • Технологични операции за работи по поддръжката

 

Със задълбочена и ясна представа за вашата осветителна система ще можете лесно да откривате областите на потенциални икономии на енергия, да намалявате разходите за експлоатация и поддръжка и да взимате подплатени с факти решения за инвестиции.

Илюстрация за работата на осветителен актив в CityTouch

Управление на данните


Взимайте по-лесно правилните решения. С едно щракване на мишката можете да виждате всичко необходимо за вашата осветителна инфраструктура. Софтуерът CityTouch моментално показва данните за осветлението с разбираеми графики и диаграми на картата на вашия град.


Печелите от:
 

  • По-голяма прозрачност
  • Задълбочена информация
  • Подобрено взимане на решения
Илюстрация за работата на CityTouch LightPoint

Управлявайте технологичните операции по поддръжката


Облекчете дейностите по поддръжката. Управлението на осветителните активи CityTouch улеснява технологичните операции по поддръжката и ви позволява да създавате и контролирате ремонтните работи. Софтуерът може да си взаимодейства с другите използвани от общината системи, за да могат тези работи да се отчитат. Нещо повече – лесното проследяване и документиране на всяка работа по поддръжката ви позволява винаги да имате представа за това какво е свършено.

 

Печелите от:
 

  • Ефективното технологично управление
  • Непрекъснатото следене и документиране
Илюстрация за работата на CityTouch LightPoint

Свържете се с нас

 

Използвайте този формуляр за делови запитвания за нашите професионални системи за осветление

 

Използвайте нашия подробен формуляр за по-сложни въпроси