марки

Оживете своя град със

свързано осветление

Предимства за операторите и доставчиците на услуги

 

IntelligentCity ви осигурява пълен контрол върху осветителната инфраструктура. Цифровата технология за връзка осигурява интелигентни начини за инсталиране и управление на гъвкавите светодиодни лампи. Когато имате пълен контрол върху цялостната осветителна инфраструктура на града, икономиите на енергия, планирането на поддръжката и създаването на нови бизнес модели стават по-лесни от всякога.

 

IntelligentCity ви позволява да:

 

  • Виждате картата на градската осветителна инфраструктура
  • Регулирате, включвате и изключвате отделни лампи с едно щракване
  • Разглеждате подробни отчети и анализи
  • Пестите електроенергия с графици за автоматично регулиране на осветлението
  • Подплатявате взимането на решения със солидни данни

 

Системата се предлага в модулен формат, за да може лесно да се модернизира или разширява в бъдеще. Преминете от традиционното към светодиодното осветление и се включете в дигиталната революция.

Таблица с потребностите на операторите на осветление
Управлявайте осветлението ефективно и просто

Управлявайте осветлението

ефективно и просто

 

Получете необходимата задълбочена информация. С прозрачния преглед на свързаното осветление можете да набелязвате потенциалните икономии и да аргументирате решенията с факти и цифри. Изгледите върху картата на града означават, че никога няма да оставате „на тъмно“ за състоянието на осветителните тела, а интуитивният интерфейс прави операциите по-прости от всякога.

SoundLight Comfort е решението. Тази модерна технология, разработена от Philips и Ecophon, поглъща излишните звуци и осигурява равномерна, постоянна светлина. Нещо повече – поради светодиодната технология, тя е и енергийно ефективна.
SoundLight Comfort е решението. Тази модерна технология, разработена от Philips и Ecophon, поглъща излишните звуци и осигурява равномерна, постоянна светлина. Нещо повече – поради светодиодната технология, тя е и енергийно ефективна.
SoundLight Comfort е решението. Тази модерна технология, разработена от Philips и Ecophon, поглъща излишните звуци и осигурява равномерна, постоянна светлина. Нещо повече – поради светодиодната технология, тя е и енергийно ефективна.
SoundLight Comfort е решението. Тази модерна технология, разработена от Philips и Ecophon, поглъща излишните звуци и осигурява равномерна, постоянна светлина. Нещо повече – поради светодиодната технология, тя е и енергийно ефективна.
SoundLight Comfort е решението. Тази модерна технология, разработена от Philips и Ecophon, поглъща излишните звуци и осигурява равномерна, постоянна светлина. Нещо повече – поради светодиодната технология, тя е и енергийно ефективна.
Работете ефективно

Работете ефективно

 

IntelligentCity предлага необходимите възможности да управлявате своята свързана система за осветление ефикасно и икономично. С удобните за потребителя инструменти за проследяване и отчети можете да получите подробна информация за състоянието на осветителните тела, енергопотреблението, технологичните операции и други. Това прави плановите проверки и поддръжката много по-лесни.

SoundLight Comfort е решението. Тази модерна технология, разработена от Philips и Ecophon, поглъща излишните звуци и осигурява равномерна, постоянна светлина. Нещо повече – поради светодиодната технология, тя е и енергийно ефективна.
SoundLight Comfort е решението. Тази модерна технология, разработена от Philips и Ecophon, поглъща излишните звуци и осигурява равномерна, постоянна светлина. Нещо повече – поради светодиодната технология, тя е и енергийно ефективна.
SoundLight Comfort е решението. Тази модерна технология, разработена от Philips и Ecophon, поглъща излишните звуци и осигурява равномерна, постоянна светлина. Нещо повече – поради светодиодната технология, тя е и енергийно ефективна.
SoundLight Comfort е решението. Тази модерна технология, разработена от Philips и Ecophon, поглъща излишните звуци и осигурява равномерна, постоянна светлина. Нещо повече – поради светодиодната технология, тя е и енергийно ефективна.
SoundLight Comfort е решението. Тази модерна технология, разработена от Philips и Ecophon, поглъща излишните звуци и осигурява равномерна, постоянна светлина. Нещо повече – поради светодиодната технология, тя е и енергийно ефективна.
Управлявайте енергията интелигентно

Управлявайте енергията интелигентно

 

Отворете вратите за сериозни икономии. Гъвкавите енергийно ефективни светодиоди и графици за автоматично регулиране ще ви помогнат да създадете по-рентабилни бизнес модели.

 

Операторите на осветление и моделите за финансиране на инвестициите като ESCO или PFI ще се възползват от задълбоченото проследяване на консумацията на енергия.

SoundLight Comfort е решението. Тази модерна технология, разработена от Philips и Ecophon, поглъща излишните звуци и осигурява равномерна, постоянна светлина. Нещо повече – поради светодиодната технология, тя е и енергийно ефективна.
SoundLight Comfort е решението. Тази модерна технология, разработена от Philips и Ecophon, поглъща излишните звуци и осигурява равномерна, постоянна светлина. Нещо повече – поради светодиодната технология, тя е и енергийно ефективна.
SoundLight Comfort е решението. Тази модерна технология, разработена от Philips и Ecophon, поглъща излишните звуци и осигурява равномерна, постоянна светлина. Нещо повече – поради светодиодната технология, тя е и енергийно ефективна.
SoundLight Comfort е решението. Тази модерна технология, разработена от Philips и Ecophon, поглъща излишните звуци и осигурява равномерна, постоянна светлина. Нещо повече – поради светодиодната технология, тя е и енергийно ефективна.
SoundLight Comfort е решението. Тази модерна технология, разработена от Philips и Ecophon, поглъща излишните звуци и осигурява равномерна, постоянна светлина. Нещо повече – поради светодиодната технология, тя е и енергийно ефективна.
Създавайте нови бизнес модели

Създавайте нови бизнес модели

 

По-интелигентните партньорства означават нови бизнес модели, които улесняват модернизирането и подобряването на вашето енергийно ефективно осветление.

 

Съвместно с вас ще се погрижим да разполагате с най-добрите решения за вашите потребности и най-модерната технология за осветление. Всичко това ще ви позволи да се възползвате от по-висока и по-сигурна възвръщаемост на инвестициите, по-ниски оперативни разходи и по-високи нива на обслужване.

Подобни примери

Файлове за изтегляне

Видеоматериали

Свързана система за обществено осветление

IntelligentCity – 

свързана система за обществено осветление
един по-безопасен град във вашите ръце

Градът на светлината:

един по-безопасен град във вашите ръце
Свързана система за обществено осветление

IntelligentCity за обществено осветление:

Максимални икономии и пълен контрол

Свържете се с нас

 

Използвайте този формуляр за делови запитвания за нашите професионални системи за осветление

 

Използвайте нашия подробен формуляр за по-сложни въпроси