Бонбонената фабрика, Обединеното кралство                    Една стара фабрика става поразителна забележителност

Маршрут „Реки от светлина“, Испания                                                          Свързва срещи с културата

Фонте Монументал, Португалия                 Разкрити градски съкровища