марки

Здравословно бъдеще
за пациентите, персонала и Земята

 

 

Екологично здравеопазване

 

Устойчивото развитие в здравеопазването не се изчерпва с грижите за околната среда. То създава и по-светло бъдеще за пациентите, медицинския персонал – и дори акционерите.

 

Икономичното и здравословно осветление има голямо значение. Енергоспестяващите системи за осветление могат да ви помогнат да компенсирате бързо растящите цени на тока. Нещо повече – модерните системи за болнично осветление ще ви помогнат да бъдете в крак с променящите се потребности на пациентите и последните достижения в медицинската техника.

Създаване на екологична среда в здравеопазването

Защо е необходима екологосъобразността?

В помощ на персонала и пациентите

Осветлението може да помогне за привличането и задържането на ценен персонал, като създава удобна и практична работна среда. То може дори да подобри работоспособността на персонала – изследвания показват, че умствената дейност и паметта се подобряват с до 25% в по-добре осветена среда, включваща дневна светлина.

 

Пациентите също печелят, тъй като спокойната атмосфера намалява тяхната напрегнатост. Изследванията сочат, че подходящото осветление може да подобри продължителността на съня на пациентите с 8%. Нещо повече – парите, които спестите от енергийно ефективно осветление, можете да инвестирате в оборудване за по-добро лечение.

Лекар изследва пациент в болница Катарина

Знаете ли, че…?

Екологосъобразните сгради постигат до 30% икономии в сравнение с традиционните
Икономии – екологосъобразни сгради в сравнение с традиционните сгради, отговарящи на разпоредбите
По-добре осветената среда може да подобри паметта и умствената дейност с до 25%
Подобрение на умствената дейност и паметта в по-добре осветена среда, включваща дневна светлина
До 10 пъти вложената сума при добавяне на 2% бюджет за екологичност
Възвръщаемостта, получена при добавяне на 2% бюджет  за екологичност

Ако добавите 2% бюджет за екологичност, можете да очаквате възвръщаемост до 10 пъти вложената сума.   

Предимства за дейността

По-успешна дейност с екологична технология

Внедряването на екологична технология може да помогне за постигането на редица цели на дейността. Екологосъобразните сгради постигат до 30% икономии на енергия в сравнение с традиционните, което намалява оперативните разходи и освобождава средства, които могат да се използват другаде.  Екологичните фирми статистически са по-успешни, а стойността на техните активи се увеличава с до 16%.

 

Освен това, изграждането на екологична болнична сграда прави чудеса за реномето на вашата марка. Екологичната технология ви помага да постигнете целите на корпоративната социална отговорност и можете да получите екологичен сертификат от съответния местен орган.

Сестра се грижи за възрастна жена в осветен коридор