Покажете, че

се грижите за околната среда

 

 

Екологичен сертификат

Енергийните разпоредби непрекъснато се променят. Много местни органи вече поставят задължителни цели за енергопотреблението и въглеродните емисии. Получаването на екологичен сертификат обаче може да подобри и реномето на вашата марка, да спечели уважението на обществеността и да даде пример на други здравни заведения.

 

Ние сме на разположение да ви помогнем да постигнете – и да надхвърлите – своите енергийни цели, с най-модерната технология в осветлението

Знаете ли, че…?

е срокът в Обединеното кралство, когато повечето енергийно неефективни сгради няма да могат да се отдават под наем по Закона за енергията от 2011 г
приблизителни икономии на енергия са постигнати от съществуващите сгради през първите 10 години от програмата за екологични сгради на Сан Франсиско
тона по-малко въглерод – резултатът от първата година на задължителната програма за намаляване на емисиите в Токио

Готови за бъдещето 
решения

 

Просто преминаване към екологично болнично осветление може да ви помогне да спазите действащото законодателство. Нещо повече – с нашите най-модерни системи можете да внедрите трайно екологосъобразно решение, което ще надхвърля енергийните цели както днес, така и в бъдеще.

 

Philips може да помогне и при закупуването на екологична медицинска апаратура, тъй като ние обявяваме екологичните характеристики на изделията в големи подробности.

Екологични програми
по цял свят

Поставянето на енергийни цели не е задължително да бъде трудно. Има програми по цял свят, които целят да помогнат на собствениците да изпълнят задължителните цели или да постигнат доброволно сертифициране.

 

Building Research Establishment Environmental Assessment Method – Метод за екологична оценка при изследванията на сгради) представляват класове, започнали в САЩ като доброволно сертифициране и понастоящем използвани в над 50 страни, като някои от тях създават свои разновидности.

Някои от примерите за доброволно сертифициране и екологични класове за сградите:
 
  • BREEAM Outstanding Offices (Отлични офиси) в Обединеното кралство
  • LEED (Leadership in Energy and Environmental Design – Лидер в енергийното и екологичното проектиране)
  • HQE (Haute Qualité Environnementale – Високо екологично качество), Франция
  • DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V. – Германско дружество за екологосъобразно строителство), Германия
  • VERDE (САЩ)
  • Energy Star (САЩ)
  • Green Mark (Сингапур)
  • Green Star (Австралия)
  • Стандарт 5281 (Израел). Това изключително доброволно сертифициране насърчава пасивната и нискоенергийната архитектура.
You are now visiting our Global professional lighting website, visit your local website by going to the USA website