марки

Подобрете
репутацията на своята марка

 

 

Успешно стопанисване

Осигурете необходимия тласък на своя престиж с екологично осветление. Екологичната репутация може да ви осигури необходимото предимство, за да привличате хората, търсещи лечение. Нещо повече – един висок клас на екологосъобразност може да насърчи повече клиенти и търговски организации да си сътрудничат с вас.
Сестри в екологична болница с осветление от Philips

Моментални резултати, дългосрочни предимства

 

Екологичното болнично осветление дава тласък на дейността както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. Непосредствените предимства са намалените разходи, по-доволният персонал и по-голямото удовлетворение на пациентите. В дългосрочен план, стойността на активите на вашата сграда се повишава с до 16%, а инвеститорите получават увереност във вашата активна корпоративна и социална отговорност.

Лекар разговаря с майка и дъщеря под екологично осветление от Philips

Станете по-ценни

 

Екологосъобразността изгражда мостове. Екологичното управление на болниците и съоръженията има положителен ефект върху общественото мнение за вашата марка. Всеки екологичен ангажимент подобрява вашата репутация и ви прави по-ценни за персонала, пациентите, партньорите, инвеститорите и обществеността като цяло.

Подобрена обстановка в чакалнята на болница с екологично осветление за здравни заведения от Philips

Знаете ли, че…?

 

 

До 16% повишение в стойността на активите на екологичните сгради в сравнение с традиционните
Повишение в стойността на активите за екологичните сгради в сравнение с традиционните
От 0,9 до 29% прогнозно повишение на цената за екологичните сгради (на база на проектни оценки и проучвания) спрямо -0,4% до 12,5% повишение на цената за екологичните сгради (действително, по различни изследвания)
Прогнозно повишение на цената за екологичните сгради (на база проектни оценки и проучвания)

СПРЯМО

От 0,9 до 29% прогнозно повишение на цената за екологичните сгради (на база на проектни оценки и проучвания) спрямо -0,4% до 12,5% повишение на цената за екологичните сгради (действително, по различни изследвания)
Повишение на цената за екологичните сгради (действително, по различни изследвания)