По-добра светлина,

по-малко енергия

Енергийна ефективност  


Най-модерните източници на бяла светлина като MASTER CosmoWhite помагат на градовете да се развиват. Те не само са по-енергийно ефективни от традиционните алтернативи, но и тяхната чиста бяла светлина се възприема като по-силна, отколкото реално е. Това означава, че обществеността може да бъде доволна и при намаляване на светлинната емисия с до 30%, което спестява средства от общинския бюджет.
Улица, осветена с енергийно ефективна бяла светлина от Philips

Може ли бялото да помогне за „зелените“ инициативи?


Бялата светлина осигурява множество нови начини за икономия на енергия и опазване на околната среда. По-високата възприемана яркост на бялата светлина означава, че може да се увеличи разстоянието между стълбовете с осветителни тела в новите инсталации. Освен това, височината на инсталацията може да се намали при евентуална реконструкция с използване на лампи с по-ниска консумирана мощност или да се инсталират лампи с по-ниска консумирана мощност при модернизация.

 

Дори да не се използват тези възможности, изключително ефективните лампи на Philips ще подобрят екологосъобразността със своето намалено енергопотребление и по-ниски емисии на CO₂.

 
По-малко може да значи повече


Бялата светлина прави целесъобразно намаляването на светлинната емисия, защото тя се възприема като по-ярка, отколкото реално е. Това предимство вече е отчетено в британските стандарти за осветление. В Обединеното кралство, нивото на осветеност, изисквано по закон за второстепенните пътища и алеи, може да се намали с до 30%, когато светлинният източник има индекс на цветопредаване 60 или повече, какъвто е случаят при бялата светлина.
Високо ниво на яркост на улицата с бяла светлина от Philips

Какво означава възприеманата яркост?


Когато осветеността е ниска, пръчиците в ретината на окото се активизират. Те по-лесно долавят светлинните източници с по-високи нива на сини светлинни емисии. Светлинният източник не излъчва непременно повече светлина, а просто по-високи нива с дължина на вълната, която човешкото око долавя. Това прави бялата светлина – затова тя има по-висока възприемана яркост.
Градски център с приятна бяла светлина от Philips

Сравнение на консумацията на енергия  


Бъдете готови да пестите енергия. Само от модернизирането на една осветителна инсталация с нови светлинни източници можете да намалите консумацията на енергия с до 43%. При напълно нова инсталация икономиите могат да достигнат до 56%, а с енергийно ефективната светодиодна технология – дори повече.

 

Затова висококачествената бяла светлина е „зеленото“ решение за външните инсталации. Тя намалява емисиите на CO₂ до ниво, което доскоро се считаше за невъзможно, и значително намалява сметките за ток.

Хора разговарят под бяла светлина от Philips
You are now visiting our Global professional lighting website, visit your local website by going to the USA website