Светодиодното улично осветление осигурява висококачествено осветяване
Светодиодните осветителни тела са дигитални устройства. Всъщност те са малки компютри. Чрез подходящата електроника могат да бъдат свързани към мрежи за данни, така че да се създаде свързана осветителна система.
Интелигентно LED осветление за пътища и улици
При свързаните осветителни системи се осъществява връзка с мрежи или хора посредством стандартни безжични и кабелни комуникационни технологии – или комбинация от такива.
Работник инсталира свързани технологии
Свързаните осветителни системи изпращат непрекъснато работни данни, включително за потреблението на енергия, часовете на експлоатация, вътрешната температура, повреди, местоположението и характеристиките на светлинната точка.
Събиране на данни от сензори на стълбове за светодиодно улично осветление
Към свързаните осветителни системи могат да се добавят сензори за събиране на информация. При вече монтирано свързано осветление в сградите и градовете този тип системи са отличен начин за изграждане на обширни сензорни мрежи.
Свързаните технологии осигуряват задълбочена информация
Възможностите за съхранение в облака, анализът на данни и софтуерните табла за управление обезпечават използването на данните от осветителната система. Те осигуряват достъп до нова задълбочена информация за различни дейности, разкриваща огромния потенциал на Интернет на нещата.