foundation-general.geobar.text
Предложения

  Въведение в системите за управление на осветлението

  Въведение в системите за управление е поредица от 8 кратки видеоклипа с продължителност под 5 минути, които дават основна информация за различните видове системи за управление на осветлението при различните приложения

  Какво представляват системите за управление на осветлението?

  Как мога да спестя енергия с помощта на системите за управление?

  Къде в офиса и индустриалните приложения можем да използваме системите за управление?

  Кои са 4-те компонента на системите за управление на осветлението?

  Видове сензори използвани в системите за управление

  Кога да използваме безжични връзки и кога кабелни връзки?

  Какви са възможните решения за директна замяна?

  Какво бихме могли да направим, за да направим осветлението по-гъвкаво и комфортно?