foundation-general.geobar.text
Предложения

  Въведение във – Philips Color Kinetics

  Въведение в базовите технологиите

   

  Тази видео серия дава общ поглед върху продуктовото портфолио и основните технологии в портфолиото на Philips Color Kinetics.

  Техники

   

  Тази видео серия дава примери за това как различните техники за осветление могат да бъдат приложени чрез портфолиото на  Philips Color Kinetics.

   

   

  Приложение

   

  Тази видео серия дава примери за това как различните техники за осветление могат да бъдат приложени чрез портфолиото на  Philips Color Kinetics.