Plusline ES Compact

Plusline 78mm 2y 48W R7s 230V 1BB

Код за поръчка: 85231800
Пълен код на поръчката: 872790085231800