SlimBlend Gen2

RC332Z SMB W62L62

Продуктово описание

White

Код за поръчка: 95878499
Пълен код на поръчката: 871951495878499