SlimBlend Gen2

RC330Z SMB W30L120

Продуктово описание

White

Код за поръчка: 95879199
Пълен код на поръчката: 871951495879199