SlimBlend Gen2

RC330Z SME-4 WH

Продуктово описание

- - - - - - - White

Код за поръчка: 95882199
Пълен код на поръчката: 871951495882199