CertaDrive LED linear drivers

CertaDrive 60W 0.35A 170V 230V

Код за поръчка: 90479000
Пълен код на поръчката: 692234190479000