MASTER LEDtube Mains T5

MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5

Код за поръчка: 78359400
Пълен код на поръчката: 871869978359400