HF-Selectalume II for TL5 lamps

HF-S 3/424 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Код за поръчка: 93937800
Пълен код на поръчката: 872790093937800