В момента разглеждате уебсайта на Philips lighting. На Ваше разположение има и локализирана версия.

Табло за управление в облака

Наблюдавате ефективността на системите и показателите за състоянието от което и да било място и наред с това дистанционно конфигурирате и управлявате осветлението – без да са необходими сървъри или софтуер. Имате нужда единствено от ActiveSite Gateway, стандартна интернет връзка за компютър или таблет.
Управлявате дистанционно свързаната си осветителна система Philips Color Kinetics с помощта на таблото за управление в облака ActiveSite

Дистанционно наблюдение и поддръжка

Можете да свържете цялото осветление, включително осветителните тела, източниците на електричество и контролерите, за да получите незабавна представа за състоянието на мрежата. Автоматични имейли, с които техниците получават известия при проблеми. Конфигурациите на устройствата и фърмуерът се актуализират дистанционно при пускането на нови версии, което свежда до минимум прекъсванията и разходите за поддръжка.
ActiveSite осигурява централизирано дистанционно наблюдение откъдето и да било, както и автоматични актуализации на софтуера и фърмуера за осветлението Ви за архитектурни обекти Philips Color Kinetics

Управление на активите, анализ и отчитане

Изготвянето на цифрови отчети улеснява техниците при установяването на серийните номера на устройствата, DMX адресите, версията на фърмуера и IP адресите, включително историята на обслужването.
Разглеждате подробно ефективността на осветителната си инсталация чрез стандартни шаблони и такива с възможност за персонализиране, диаграми и анализ на база минали периоди. 
Решението ActiveSite улеснява управлението на активите в осветителната Ви система за архитектурни обекти Philips Color Kinetics, а чрез функционалностите за анализ и отчитане получавате данни за ефективността на инсталацията си

Управление на съдържанието*

Наблюдавате, редактирате, активирате и задавате график за светлинни представления и ефекти дистанционно – и съответно ги коригирате в реално време откъдето и да било по света чрез интернет връзка.

 

*Дистанционно управление на съдържанието се предлага с петото поколение Light System Manager или контролерите Pharos.

ActiveSite осигурява дистанционно управление на съдържанието за Вашата осветителна инсталация за архитектурни обекти Philips Color Kinetics