В момента разглеждате уебсайта на Philips lighting. На Ваше разположение има и локализирана версия.

Отворена система

Управлявайте интелигентното си осветление за тунели с помощта на нашия софтуер, който може да се интегрира във Вашата мрежа SCADA, за да се възползвате от дистанционно наблюдение и установяване на неизправности.
Интелигентно осветление за тунели

Управление на тунели

Модулът за управление на тунелно осветление събира данни относно нивата на осветеност на входа и изхода на тунела и автоматично адаптира светлината с цел оптимални условия на шофиране.
Управление на тунели

Устройство за установяване на неизправности и авариен прекъсвач

Системата следи нивата на осветеност и изпраща известия при неизправности. Можете моментално да предефинирате настройките за тунелното осветление, за да осигурите максимално осветление в случай на авария.
Устройство за установяване на неизправности и авариен прекъсвач