В момента разглеждате уебсайта на Philips lighting. На Ваше разположение има и локализирана версия.

1. Един град, една платформа

CityTouch е софтуерна система за управление на свързаната инфраструктура в града Ви. Посредством удобно за работа централно табло за управление сигурно и дистанционно контролирате свързаното улично осветление и системите в града си чрез избрана мрежа, включително чрез стандартни мобилни мрежи.
Един град, една платформа

2. Видимост и контрол

Приложението на CityTouch показва на карта състоянието на всяка светлинна точка почти в реално време и известява в случай на прекъсвания. Можете дистанционно и сигурно да променяте или задавате предварително нивата на осветеност за всички свързани улични осветителни тела, както и да следите потреблението на електроенергия за всяка светлинна точка, за да следите сметките за енергия.
Видимост и контрол

3. Обширно портфолио от проекти за свързаност

Като цялостна система за улично осветление CityTouch поддържа както нови инсталации, така и директни замени. Съществуващите улични осветителни тела могат да бъдат съвместени със CityTouch посредством съединителен комплект (само за ЕС) или съединителен възел CityTouch (само за САЩ, Нова Зеландия, Австралия), а партньорската програма CityTouch Ready дава възможност на сертифицираните доставчици да предоставят съвместими осветителни тела, с което се създава напълно отворена система, която е по-ефективна, гъвката и лесна за приспособяване спрямо изискванията Ви.
Без обвързване с конкретен доставчик

4. Работни процеси

Приложението за работните потоци CityTouch Workflow подобрява оперативната ефективност чрез работни процеси с цел рационализиране на поддръжката. Изпращате към мобилните устройства на екипите точни служебни задачи и следите състоянието от едно място. Наред с това планирате и насрочвате поддръжката по-ефективно, като определяте кои осветителни тела са в края на експлоатационния си период с цел проактивна подмяна.
Работни процеси

5. Задълбочена информация      

С приложението CityTouch Workflow намирате допълнителни възможности за подобряване на операциите и спестявате разходи с лесно изготвяни отчети, визуализации със задълбочени данни и анализ, които Ви показват каква е ефективността на осветителната система на града Ви.
Задълбочена информация