В момента разглеждате уебсайта на Philips lighting. На Ваше разположение има и локализирана версия.

Интелигентно осветление 

Всяко осветително тяло е с вграден датчик и е свързано с кабелна или безжична мрежа, което позволява събирането и преноса на данни. Така се създава инфраструктура за събиране и анализ на данни, която отчита информацията за състоянието на светлинните точки и потреблението, а отвореният приложно-програмен интерфейс дава възможност за интегриране с други интелигентни сградни системи, като например за отоплението и климатизацията.
Свързаното осветление от Philips Lighting (интелигентният офис InterAct Office) може да Ви помогне да създадете един по-интелигентен офис

Анализ на данни 

Управлявайте осветлението централизирано и следете ефективността на офис пространствата от единно табло за управление. Датчиците отчитат анонимизирани данни за присъствието на хора, потреблението на енергия, дневната светлина и много други. С помощта на този анализ можете да оптимизирате пространството, интериора, осветлението, почистването и системите за отопление и климатизация, за да подобрите ефективността и да намалите разходите.
Свързаното осветление от Philips Lighting (интелигентният офис InterAct Office) включва софтуер за управление и анализ, което създава възможност за вземане на решения въз основа на данните

Персонализирани работни пространства

Поддържате високи нива на ангажираност и производителност сред служителите с помощта на услуги, базирани на местоположението, чрез приложения за смартфони посредством комуникация за видимо осветление (VLC). Невидими за човешкото око, потоците от данни, предавани чрез VLC, се засичат от камерите на мобилните телефони, което предоставя гъвкави условия на работа, като например опции за ориентиране и персонализиран контрол на климатизацията и осветлението.
Свързаното осветление от Philips Lighting (интелигентният офис InterAct Office) е с функции за ориентиране и персонализирани настройки на работното пространство от смартфон