В момента разглеждате уебсайта на Philips lighting. На Ваше разположение има и локализирана версия.

Светодиоден таванен модул

Създайте по-добри условия за оздравяване с нива и тонове на осветление, които създават усещането за дневна светлина и естествени светлинни режими над всяко легло, както и необходимото висококачествено осветление за прегледи.
Модулът за тавани HealWell от Philips Lighting подобрява начина, по който се чувстват пациентите, с осветление, създаващо усещането за естествена светлина и подпомагащо естествения ритъм на съня

LED вградено осветление

Подкрепят биологичния ритъм на пациентите с променящи се режими на светлинната обстановка, чиито цвят пациентите могат да персонализират. Освен това меката светлина ориентира медицинските работници при слабо осветление.
Вграденото LED осветление HealWell от Philips Lighting подобрява престоя на пациентите с осветление, което може да променя цвета си и подпомага ритъма на съня

Приглушено светодиодно осветление

Помогнете на медицинските работници да се ориентират безопасно благодарение на дискретното светодиодно осветление на стената срещу леглото.
Приглушеното LED осветление HealWell от Philips Lighting подобрява начина, по който се чувстват пациентите и помага на медицинските екипи да се ориентират лесно

Светлина за четене

Пациентите могат да намаляват и регулират насоченото светодиодно осветление при четене.
Насоченото светодиодно осветление HealWell на Philips Lighting подобрява начина, по който се чувстват пациентите, благодарение на възможностите за персонализиране на светлината за четене.

Дистанционен контрол на болнично осветление

Осигурете възможности на пациентите сами да избират светлината за четене и настройките на общото осветление.
Болнично осветление с дистанционен контрол HealWell от Philips Lighting подобрява начина, по който се чувстват пациентите, благодарение на възможността за лесно персонализиране

Панел за управление на осветлението в помещенията

Медицинските работници лесно следят и управляват ритъма на дневната светлина за всяко легло, променят режима на осветление в отделните стаи и изключват цялото осветление.
Панелът за контрол на осветлението за болнични помещения HealWell от Philips Lighting дава на медицинските екипи възможности за регулиране на осветлението на пациентите