В момента разглеждате уебсайта на Philips lighting. На Ваше разположение има и локализирана версия.

Допълнителни функции на PerfectPlay:

Устройство за лесен контрол, с което всеки може да работи

• Възможност за изготвяне на отчети за потреблението и начина на използване на осветлението

• Надеждна комуникация само чрез кабели от електроенергийната мрежа

• Специален инструмент за монтаж за лесно преконфигуриране и надстройване на системата

• Дистанционна поддръжка и безпроблемна надстройка на софтуера

• Възможност за множество потребителски групи и упълномощаване на отделни профили за гарантиране на сигурността и допълнителни икономии на енергия

• Дистанционен достъп до параметрите на системата за извършване на проверки на състоянието на системата

• Готова за изискванията на бъдещето архитектура благодарение на облачната технология

• Лесна директна замяна – край на смущаващата и скъпа работа по окабеляването

Установяване на неизправности

Стандартни функции на PerfectPlay:

• Подходящото качество светлина за видимост и безопасност при спортни срещи и по-малко светлинно замърсяване

• Енергийна ефективност, която спестява разходи и подобрява екологичните показатели на спортния Ви клуб

• Ниски разходи за поддръжка благодарение на дългия полезен живот на LED осветлението

• Отговарят на изискванията на международните и националните спортни федерации за различните класове осветление

Облачна технология