You are now visiting our Global professional lighting website, visit your local website by going to the USA website

Подобрете
репутацията на своята марка

 

 

Успешно стопанисване

Осигурете необходимия тласък на своя престиж с екологично осветление. Екологичната репутация може да ви осигури необходимото предимство, за да привличате хората, търсещи лечение. Нещо повече – един висок клас на екологосъобразност може да насърчи повече клиенти и търговски организации да си сътрудничат с вас.
Сестри в екологична болница с осветление от Philips

Моментални резултати, дългосрочни предимства

 

Екологичното болнично осветление дава тласък на дейността както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. Непосредствените предимства са намалените разходи, по-доволният персонал и по-голямото удовлетворение на пациентите. В дългосрочен план, стойността на активите на вашата сграда се повишава с до 16%, а инвеститорите получават увереност във вашата активна корпоративна и социална отговорност.

Лекар разговаря с майка и дъщеря под екологично осветление от Philips

Станете по-ценни

 

Екологосъобразността изгражда мостове. Екологичното управление на болниците и съоръженията има положителен ефект върху общественото мнение за вашата марка. Всеки екологичен ангажимент подобрява вашата репутация и ви прави по-ценни за персонала, пациентите, партньорите, инвеститорите и обществеността като цяло.

Подобрена обстановка в чакалнята на болница с екологично осветление за здравни заведения от Philips

Знаете ли, че…?

 

 

До 16% повишение в стойността на активите на екологичните сгради в сравнение с традиционните
Повишение в стойността на активите за екологичните сгради в сравнение с традиционните
От 0,9 до 29% прогнозно повишение на цената за екологичните сгради (на база на проектни оценки и проучвания) спрямо -0,4% до 12,5% повишение на цената за екологичните сгради (действително, по различни изследвания)
Прогнозно повишение на цената за екологичните сгради (на база проектни оценки и проучвания)

СПРЯМО

От 0,9 до 29% прогнозно повишение на цената за екологичните сгради (на база на проектни оценки и проучвания) спрямо -0,4% до 12,5% повишение на цената за екологичните сгради (действително, по различни изследвания)
Повишение на цената за екологичните сгради (действително, по различни изследвания)