По-безопасно, енергийноефективно и по-устойчиво

Акценти за продуктите

По-добро осветление за по-добри резултати

За да запазите силни позиции в своята индустрия, трябва да следите разходите си за всички процеси. Осветлението може да представлява до 80% от сметката за енергия на склада, така че трябва да е възможно най-ефикасно и енергоспестяващо. Благодарение на по-дългия си експлоатационен срок, енергийно ефективното светодиодно осветление от Philips може да повлияе сериозно върху печалбата Ви, като намали оперативните разходи заради по-малкия брой прекъсвания и по-ниското потребление на енергия, да подобри безопасността на служителите Ви и да увеличи производителността. Освен това можете да се уверите, че Интернет на нещата е достъпен във Вашата сграда, като използвате нашите свързани осветителни тела в съчетание с Interact Industry, което ще Ви позволи да оползотворите силата на смарт технологиите.

Намаляване на разходите

Постигнете по-ниски общи разходи за притежаване с дълготрайните светодиодни осветителни тела

Намалете разходите за консумация на енергия


Оптимизирайте дизайна на осветлението с богат избор от пакети със светлинен поток и лъчи

Подобряване на здравето и безопасността

Спазвате националните и международните стандарти за безопасност


Създавате безопасна работна среда чрез осигуряване на добре осветен работен терен

Създавате условия за благосъстояние на служителите с висококачествено светодиодно осветление

По-добро устойчиво развитие

Намалете отделянето на въглерод чрез намаляване на консумацията на енергия


Сведете до минимум въздействието върху околната среда чрез по-добра ефективност и по-малко отпадъци

Придържайте се към националните и международните енергийни и екологични разпоредби.

Разгледайте възможностите

За логистични и производствени зони с високи/средно високи тавани

За складове и логистични зони

За критични точки при производството на храни и за стерилни зали

Рафтове в промишлени складове

Открийте свързаното осветление

Интересувате се от създаването на интелигентен склад или производствено съоръжение? Interact Industry работи с нашето свързано осветление, за да осигури платформа за иновации, така че да можете да оптимизирате ефективността, да увеличите максимално икономиите на енергия и да подобрите производителността и безопасността. Нашият пакет от приложения за управление на осветлението и приложения с добавена стойност разширява стойността на свързаното осветление чрез практическа информация и данни, докато централизираното управление на осветлението Ви позволява да намалите оперативните разходи, да проследявате съответствието и да планирате поддръжката. Без повече догадки. Само решения в реално време, базирани на данни.

Услуги за осветление

Услугите за осветление се управляват от Signify. Ние се грижим за Вашето осветление, за да можете да се грижите за бизнеса си. Намерете повече информация за тези услуги на уебсайта на нашата компания.

Професионални услуги

Предлагайки персонализирана поддръжка от самото начало, ние се стремим да съчетаем Вашата амбиция с нашите знания, като предоставяме най-доброто решение за Вас, добавяйки стойност на Вашия бизнес.

Услуги за експлоатационния срок

Вашият бизнес търси услуги за осветление, които отговарят на нуждите му. От спиране на проблемите, преди да се появят, до бърза дистанционна помощ, нашата поддръжка ще Ви помогне да поддържате Вашата осветителна система в работно състояние по-дълго.

Услуги за управление на осветлението

Ние създаваме решения за осветление, персонализирани според Вашите бизнес нужди, в съответствие с ясен набор от важни показатели за ефективност.

Услуги за дезинфекция с UV-C

Ултравиолетовата светлина тип C (UV-C) е известена като дезинфектант за въздух, вода и повърхности. За да помогнем в осигуряването на ефективност и правилна употреба, ние предоставяме UV-C услуги за проектиране, планиране, инсталиране, експлоатация и поддръжка.

Референтни проекти

Factory

42% energy savings and better working conditions for the employees with the modernization to Pacific LED.

Искате ли да разберете повече?

Свържете се с местния си център за контакти, ако имате въпроси и запитвания.

Файлове за изтегляне