Инструмент за преобразуване на лампи и задвижвания