За безопасно движение на пътуващите

Надеждно, ефикасно и безопасно тунелно осветление

TotalTunnel от Philips е интегрирана осветителна система, която насърчава безопасността и ефективността, като същевременно улеснява операциите и намалява разходите. Най-модерното светодиодно осветление и лесното управление осигуряват ярко осветен път и лесно управление. TotalTunnel предлага набор от различни системи, услуги и осветителни тела, за да отговори на различни видове изисквания за тунели.

Гледайте видеото, за да видите разликата, която TotalTunnel прави за водачите.

Намаляване на разходите

Намаляване на потреблението на енергия с до 70 % с изцяло линейна светодиодна осветителна система.

По-ниски разходи за поддръжка при дълъг полезен живот на светодиодното осветление и дистанционно наблюдение.

Подобряване на ефективността с едновременно намаляване на разходите, престоите и емисиите на CO2

Оптимизиране на оперативните дейности

Постигане на незабавни резултати и намаляване на времето за затваряне с бърза инсталация

Прецизно прогнозиране на оперативните разходи с надеждна, висококачествена светодиодна технология

Минимизиране на прекъсванията и оптимизиране на поддръжката чрез регулатори и наблюдение

По-висока безопасност

Спазване на най-високите стандарти за безопасност, за да се повиши безопасността на водачите

Поддържане на добър темп на трафика чрез светлини, отговарящи на новите стандарти на ЕС за 2019 г. за насочващо осветление 

Намаляване на инцидентите и затварянията на тунелите.

По-добро преживяване

Засилване на визуалното възприятие чрез отлично цветопредаване

Повишаване на комфорта за водачите с еднородна бяла светодиодна светлина

Осигуряване на безопасно преминаване с помощта на светодиодно осветление, което насочва водачите

Разгледайте възможностите

Пълен контрол и дистанционно наблюдение

Осигурете на шофьорите приятно изживяване с динамичните архитектурни системи

Услуги за осветление

Услугите за осветление се управляват от Signify. Ние се грижим за Вашето осветление, за да можете да се грижите за бизнеса си. Намерете повече информация за тези услуги на уебсайта на нашата компания.

Професионални услуги

Предлагайки персонализирана поддръжка от самото начало, ние се стремим да съчетаем Вашата амбиция с нашите знания, като предоставяме най-доброто решение за Вас, добавяйки стойност на Вашия бизнес.

Услуги за експлоатационния срок

Вашият бизнес търси услуги за осветление, които отговарят на нуждите му. От спиране на проблемите, преди да се появят, до бърза дистанционна помощ, нашата поддръжка ще Ви помогне да поддържате Вашата осветителна система в работно състояние по-дълго.

Услуги за управление на осветлението

Ние създаваме решения за осветление, персонализирани според Вашите бизнес нужди, в съответствие с ясен набор от важни показатели за ефективност.

Услуги за дезинфекция с UV-C

Ултравиолетовата светлина тип C (UV-C) е известена като дезинфектант за въздух, вода и повърхности. За да помогнем в осигуряването на ефективност и правилна употреба, ние предоставяме UV-C услуги за проектиране, планиране, инсталиране, експлоатация и поддръжка.

Акценти за продуктите

Искате ли да разберете повече?

Свържете се с местния си център за контакти, ако имате въпроси и запитвания.

Файлове за изтегляне