TunneLogic

Интелигентно тунелно осветление

Поддържайте високо ниво на безопасност в целия тунел с интелигентно тунелно осветление

Управлявайте с лекота тунелното осветление

Поддържайте безопасността на водачите с TunneLogic – цялостна система за контрол и управление на осветлението за тунели, което се монтира, използва и поддържа лесно.

Разработено специално за LED осветление, с решението TunneLogic увеличавате максимално видимостта и безопасността и създавате отлични условия за водачите в целия тунел.

Лесната настройка на системата свежда до минимум затварянето на пътища, престоя и разходите. Информацията за работоспособността на системата Ви помага бързо да идентифицирате и коригирате грешки, за да защитите инвестицията си и да поддържате движението на трафика.

Можете да контролирате и следите работата на своята интелигентна система за тунелно осветление чрез дистанционна система за следене или мрежа SCADA.

Оптимизирайте осветеността и безопасността със система за тунелно осветление, проектирана специално за LED технология

Предимствата на TunneLogic с един поглед

Оптимизирате осветлението в целия тунел

Намалявате ефекта на черната дупка и подобрявате максимално безопасността чрез механизми за контрол на тунели L20, проектирани специално за LED технология на осветление.

По-малко затваряния на тунели

Планирате по-ефективно рутинната поддръжка с непрекъснато наблюдение на интелигентното осветление в тунела.

Дистанционно управление и работа със системата

Направете връзка със системата си за дистанционно наблюдение или мрежата SCADA, за да осигурите още по-добър контрол и видимост.

Бърза настройка

Вграждате новото си интелигентно тунелно осветление бързо, благодарение на автоматичната инсталация и лесна конфигурация.

Намаляване на оперативните разходи

Енергийно ефективното LED осветление създава отлични условия за водачите при по-ниски разходи.

Какви възможности предоставя TunneLogic

TunneLogic от Philips lighting е система за контрол и управление на осветлението за тунели, специално проектирана за LED технология.

Как работи

Различните тунели и подлези изискват различни конфигурации на тунелното осветление. С TunneLogic имате гъвкава тунелна осветителна система, която може да бъде персонализирана според изискванията на Вашия конкретен проект. Изберете конфигурацията, която да отговаря на нуждите на Вашия тунел. 

 

Главен модул за управление (ГМУ)

Позволява Ви да наблюдавате и контролирате осветителните тела. Ако желаете, можете да го свържете към система за управление SCADA.

Гейтуей DALI

Мрежовобазирани системи, които контролират Вашето интелигентно тунелно осветление.

Устройство за измерване на осветеността

Измерва излъчваната от тунелното LED осветление светлина и така следи дали тя е оптимална за водачите и изпраща известия до ГМУ, в случай че не е така.

Светодиодни осветителни тела

Интегрира се безпроблемно със системата Ви за осветление на тунели и предоставя подходящи нива на осветеност навсякъде.

Свържете се с нас

Свържете се с местния ни център за контакти, ако имате въпроси и запитвания

Файлове за изтегляне

Повече информация за осветлението за...