Инструмент за избор на задействащо устройство за лампа