Лъч надежда за устойчиво осветление

Слънчевото осветление е ефективно и рентабилно

Знаете ли колко улични лампи, захранвани със слънчева енергия, спестяват достатъчно енергия, за да захранват електрически автомобил за цяла година? 100? 1000? Всъщност само 15. Сега си представете колко енергия бихте могли да спестите с внедряване в целия град.

Слънчевата енергия се счита за най-ефективната форма на възобновяема енергия и технологията напредва всеки ден. Philips разполага с гама от продукти, които помагат за намаляване на сметките за енергия и оказват положително въздействие върху околната среда. И както виждате, потенциалът за спестяване е изключителен.

Икона за възобновяема енергия

Възобновяема енергия

Слънчевото осветление намалява използването на изкопаеми горива

Икона за енергийна ефективност

Енергийна ефективност

Постигнете спестяване на енергия до 75 %

Икона за ниска необходимост от поддръжка

Ниска необходимост от поддръжка

Слънчевите панели могат да издържат до 30 години

Икона за качеството на живот

Качество на живот

Общностите, които не използват електрическата мрежа, имат достъп до светлина 24/7

Улично осветление

ЕС може да премине към слънчево улично осветление

ЕС може да се възползва от чисти, ефективни технологии за осветление, като слънчево осветление, особено на фона на икономическата несигурност, причинена от пандемията. Разберете как осветителните продукти на Philips са подготвени да изпълняват своята роля.

Акценти за продуктите

Искате ли да разберете повече?

Свържете се с местния ни център за контакти, ако имате въпроси и запитвания.

Файлове за изтегляне