Lighting controls

Разгледайте системите за управление на осветлението на Philips, които обхващат набор от системи за управление на вътрешно осветление, системи за управление на външно осветление, системи, базирани на осветителни тела, и др. Тези системи за управление на осветлението обхващат обширна гама от професионални продукти, които са ефективни, надеждни и лесни за инсталиране.