Първото интелигентно осветително тяло с автоматично конфигуриране

Първото интелигентно осветително тяло, проектирано за безпроблемно свързване

Неокласическият дизайн на новата фамилия Iridium gen3 осигурява безпроблемно интегриране на осветителното тяло в жилищни райони, както и на главни пътища. Вдъхновена от кръглата форма на Iridium, новата Iridium gen3 предоставя най-доброто от новата светодиодна технология, като същевременно повтаря стария дизайн.

Гледайте видеото за Iridium gen3

Iridium gen3 е първото интелигентно осветително тяло, предназначено за безпроблемна свързаност. Без проблеми при въвеждането в експлоатация – просто монтирайте осветителното тяло и го управлявайте директно от разстояние чрез платформата за управление на осветлението CityTouch. Лесно дистанционно управление на светлината!

Осветително тяло Iridium gen3 с готовност за CityTouch

Iridium gen3 е интелигентно осветително тяло, част от системния подход IntelligentCity, и може да бъде безпроблемно свързано с CityTouch чрез интегриране на цялата интелигентност в осветителното тяло, без да е необходим допълнителен хардуер. Комуникацията се осъществява директно през обществената мобилна мрежа. Положителен страничен ефект е липсата на необходимост от собствени усилия за поддръжка. В допълнение, цялото управление на свързаността е част от нашата услуга, която държи всички проблеми далеч от Вас в качеството Ви на клиент. Веднъж свързана към захранването, точковата светлина автоматично се появява на картата на CityTouch на правилното място – с всички осветителни активи, импортирани в системата и готови за дистанционно управление от CityTouch LightWave.

Монтаж със страничен вход

Монтаж със страничен вход

Монтаж на върха на стълб със CityTouch LightWave

Монтаж на върха на стълб със CityTouch LightWave

Лесен монтаж в 3 стъпки с новата втулка

Лесен монтаж в 3 стъпки с новата втулка

Файлове за изтегляне

Как мога да Ви съдействам?

Свържете се с нас

Моля, използвайте този формуляр за служебни запитвания относно нашите професионални системи за осветление