Внесете светлина в играта

Акценти за продуктите

Придайте конкурентно предимство на Вашето съоръжение

С нарастващата урбанизация и заседналия градски начин на живот, съоръженията за отдих и спорт стават все по-важни навсякъде в градовете. Подобряването на преживяването както за спортистите, така и за зрителите може да помогне за обединяването на общностите и да насърчи хората да бъдат по-активни. Нашето енергийноефективно светодиодно осветление и системите за дистанционно управление намаляват разходите за енергия, като същевременно подобряват спортната среда и минимизират светлинното замърсяване за околното население. Освен това, Вашето съоръжение може да има активиран Интернет на нещата със свързани осветителни тела, които Ви помагат да впрегнете силата на интелигентната технология, използвайки Interact Sports.

Оптимизиране на оперативните дейности

Лесно управление на осветлението, за да се предостави светлина, където и когато е необходимо

Оптимизирана поддръжката с помощта на наблюдение за неизправности в цялото съоръжение

Намаляване на разхода на енергия благодарение на енергийноефективно светодиодно осветление, графици и системи за управление на осветлението

По-добро преживяване

Увеличаване на комфорта и благосъстоянието с ясно еднородно светодиодно осветление

По-добра видимост, безопасност и удобство за спортистите и зрителите.

Създаване на уникална атмосфера, допълваща различните дейности с помощта на гъвкаво осветление 

По-добро устойчиво развитие

Намаляване на въглеродния отпечатък в помощ на екологичните инициативи

Повишаване на възможностите за спортуване с ярко, енергийноефективно светодиодно осветление

Ограничаване на светлинното замърсяване с усъвършенстваната ефективност на светодиодните прожектори с оптика за нулев наклон, пълно управление на разсеяната светлина чрез жалузи

Разгледайте възможностите

Високоефективни осветителни системи за спорт на открито

Високоефективни осветителни системи за спорт на закрито

Интерактивно управление на осветлението за непрофесионални спортове

Открийте свързаното осветление

Софтуерът Interact Sports за отдих и спорт работи с нашите свързани осветителни тела, което го прави лесен за управление, наблюдение и контрол на свързаното осветление във Вашите спортни и тренировъчни съоръжения. 

Използвайки интуитивното табло за управление, можете предварително да програмирате правилните настройки на осветлението и да правите незабавни регулировки.

Освен това имате достъп до ценна информация, която Ви позволява да идентифицирате възможностите за оптимизиране на графика и операциите на осветлението на Вашето съоръжение.

Услуги за осветление

Услугите за осветление се управляват от Signify. Ние се грижим за Вашето осветление, за да можете да се грижите за бизнеса си. Намерете повече информация за тези услуги на уебсайта на нашата компания.

Професионални услуги

Предлагайки персонализирана поддръжка от самото начало, ние се стремим да съчетаем Вашата амбиция с нашите знания, като предоставяме най-доброто решение за Вас, добавяйки стойност на Вашия бизнес.

Услуги за експлоатационния срок

Вашият бизнес търси услуги за осветление, които отговарят на нуждите му. От спиране на проблемите, преди да се появят, до бърза дистанционна помощ, нашата поддръжка ще Ви помогне да поддържате Вашата осветителна система в работно състояние по-дълго.

Услуги за управление на осветлението

Ние създаваме решения за осветление, персонализирани според Вашите бизнес нужди, в съответствие с ясен набор от важни показатели за ефективност.

Услуги за дезинфекция с UV-C

Ултравиолетовата светлина тип C (UV-C) е известена като дезинфектант за въздух, вода и повърхности. За да помогнем в осигуряването на ефективност и правилна употреба, ние предоставяме UV-C услуги за проектиране, планиране, инсталиране, експлоатация и поддръжка.

Референтни проекти

Воден парк Wodny

За водния парк Wodny в Полша комфортът и безопасността на гостите са най-висок приоритет, особено по време на пандемията от коронавирус.

Конюшни Bourne Hill и дезинфекция с UV-C лъчи

Научете как осветлението с дезинфекция с UV-C лъчи от Philips помага за по-голямо запазване на безопасността и здравето на звездите на конния спорт в конюшнята Bourne Hill.

Veenendaal Swimming Pools

See how Philips LED lighting installation at Veenendaal chlorinated swimming pools reduces disruption and improves safety.

Искате ли да разберете повече?

Свържете се с местния си център за контакти, ако имате въпроси и запитвания.

Научете повече за нашите продукти