Ненадминато осветление за закрити пространства

Акценти за продуктите

Ние предлагаме най-модерните и високоефективни светодиодни осветителни системи за спортни обекти. Така Ви предоставяме цялостно решение за осветление с безжичната система за управление PerfectPlay, която разполага с вградени светодиодни прожектори. Решението е подходящо за всички видове спорт на закрито и е съобразено с разнообразните условия в различните по големина и комплексност съоръжения.

Осветление за закрити тенис кортове – вътрешни светодиодни прожектори

Осветление за закрити тенис кортове

Целта е да се осигури добра видимост, позволяваща както на играчите, така и на зрителите да следят хода на играта. Топката, независимо от нейното местоположение и скорост, винаги трябва да се вижда ясно. Създаването на добра видимост изисква достатъчен контраст между обектите и техния фон, добри нива на осветеност и равномерно разпределение на светлината по игралната повърхност (равномерност).

Осветление за закрити плувни басейни – вътрешни светодиодни прожектори

Осветление за закрити плувни басейни

Основното изискване е да се гарантира безопасността на потребителите чрез осигуряване на адекватна осветеност и контрол на отражението върху водната повърхност. Контролът на отражението върху повърхността е особено важен, за да позволи на персонала да се справя с всички плувци, изпаднали в затруднение в басейна. Със сложния характер на дизайна на басейна и ограниченията за позициониране на прожекторите е важно осветлението да се вземе предвид при най-ранните етапи от проектирането на басейна.

Осветление за многофункционални спортни зали – прожекторно осветление от Philips

Многофункционални спортни зали

Многофункционалните спортни обекти трябва да гарантират, че предлаганото осветление отчита нуждите на всички различни спортове, които ще се практикуват. Трябва да се внимава, за да се гарантира, че дизайнът на осветлението осигурява равномерност на необходимата осветеност, че осветлението е достатъчно и че отблясъците са сведени до минимум. Осветлението трябва да бъде разположено така, че да не пречи на зрението на играчите и официалните лица.

Осветление за хокей на лед – вътрешни прожектори

Осветление за хокей на лед

Видимостта на движещите се обекти зависи от ъгловия размер, скоростта и осветеността на фона и осветеността на заобикалящата среда. Изисква се висок стандарт на осветеност, тъй като малката, черна и бързо движеща се шайба трябва да контрастира с ледената пързалка, така че зрителите и играчите да могат да я видят. Това е особено вярно, когато има голямо разстояние между леда и зрителите, например в арени или зали.

Тъй като ледът действа като добър дифузен рефлектор, не трябва да има ярко насочване на светлина, което би могло да отклони вниманието от играта. Добрата равномерност на осветлението е важна за виждането на шайбата.

Осигурете си гъвкавост и контрол върху осветлението с PerfectPlay

Искате ли да разберете повече?

Свържете се с местния си център за контакти, ако имате въпроси и запитвания.