Любимата игра става още по-приятна

Акценти за продуктите

Ние предлагаме най-модерните и високоефективни светодиодни осветителни системи за спортни обекти. Така Ви предоставяме цялостно решение за осветление с безжичната система за управление PerfectPlay, която разполага с вградени светодиодни прожектори. Решението е подходящо за всички видове спорт на открито и е съобразено с разнообразните условия в различните по големина и комплексност съоръжения.

Осветление за футболни игрища – светодиодни прожектори

Осветление за футболни игрища

Тъй като непрофесионалните футболни срещи са предимно вечер, ефективното осветление е важно за качеството на играта. Въпреки че нивото на осветление е по-слабо отколкото при мачове, които се излъчват по телевизията, качеството на светлината трябва да бъде високо, що се отнася до еднородността, зрителния комфорт и свеждането до минимум на дразнещата светлина. Последното важи най-вече за жилищните квартали, където често се намират спортните съоръжения.

Осветление за хокейни пързалки – светодиодни прожектори

Осветление за хокейни пързалки

Доброто качество на осветлението е от съществено значение за спортове като хокей, където се очаква играчите да реагират бързо на малка, но бързо движеща се топка. Този аспект на играта изисква равномерно разпределение на светлината и цветна температура, която съответства на дневната светлина.

Осветление за тенис кортове – прожекторно осветление

Осветление за тенис кортове

Когато осветявате тенис корт, целта е да се осигури добра видимост, позволяваща както на играчите, така и на зрителите да следят хода на играта. Топката, независимо от нейното местоположение и скорост, винаги трябва да се вижда ясно.

Светодиодни прожектори за стадиони за ръгби – прожектори

Осветление за игрища за ръгби

Осветлението трябва да осигурява равномерно осветяване по цялата височина. То също така трябва да гарантира, че пълният полет на топката е видим, като същевременно осигурява добри условия за гледане на играчите, официалните лица и зрителите.

Трябва да се внимава прожекторите, разположени зад линиите на покрива на трибуните да не хвърлят сенки върху терена.

Осветление за спортни обекти – съоръжения за лека атлетика

Осветление за съоръжения за лека атлетика

Добрата видимост за състезателите, съдиите и служебните лица е много важна. Благодарение на нея те лесно следят всичко, което се случва по време на състезанието или тренировката, за да могат да се представят възможно най-добре и/или да вземат правилни решения. Необходимо е зрителите да могат да следят спортистите на полето, но и да виждат какво се случва около тях. Осветлението трябва също така да дава възможност на зрителите безопасно да влизат и излизат от спортното съоръжение.

Светодиодни прожектори за игрища за голф – осветление за спортни обекти

Осветление за игрища за голф

Маркерите за разстояние трябва да са ясно видими и играчът трябва да може да следи полета на топката. Независимо че за стартовите позиции се изисква допълнително осветление, цялата повърхност на игрището за голф трябва да е осветена.

Осветление за спортни съоръжения – светодиодни прожектори

Осветление за открити игрища

Многофункционалните открити игрища трябва да разполагат с осветление, съобразено с нуждите на всички спортове, които ще се практикуват там. Специално внимание изисква дизайнът на осветлението – осигурява ли той еднородност на необходимата светлина и дали отблясъците и светлинното замърсяване са сведени до минимум.

Осветление за игрища за бейзбол – осветление за софтбол

Осветление за игрища за софтбол/бейзбол

Бързите спортове като бейзбола и софтбола изискват силно осветление, което позволява лесното следене на действията и полета на топката. По-голямата част от действието се случва в инфийлда, където ще е необходима много по-голяма осветеност и цялостна еднородност на светлината, отколкото в аутфийлда.

Получете гъвкавост и контрол на осветлението с Interact

Искате ли да разберете повече?

Свържете се с местния си център за контакти, ако имате въпроси и запитвания.