SlimBlend Gen2

RC330Z SME-3 WH

Продуктово описание

White

Код за поръчка: 95881499
Пълен код на поръчката: 871951495881499