марки

  По-безопасни

  градски площи в Уигън  

  Центърът на град Уигън,
  Ланкашър, Обединеното кралство


  Научете как светодиодното градско осветление прави центъра на град Уигън по-безопасен през нощта.
  Центърът на град Уигън използва енергийно ефективно светодиодно градско осветление от Philips, за да създаде ярка и безопасна среда

  Philips ни предостави
  решение,

  което не само ни позволява да намалим въглеродните емисии на общината, но и осигурява отлично осветление. Новото светодиодно осветление ни помогна да засилим усещането за безопасност и сигурност през нощта, като откроим новото външно обзавеждане, материали и архитектурно благоустройство, в които инвестирахме като част от плана за преустройство“.

   

  - Кийт Бенсън, ръководител „Улична обстановка и осветление“, общински съвет Уигън

  Продуктът SpeedStar за светодиодно градско осветление от Philips е внедрен в центъра на град Уигън, за да поддържа безопасността на района през нощта

  Предизвикателството на клиента


  Уигън е далновиден град. В желанието си да намали разходите и да съхрани околната среда, общинският съвет търси помощ от енергийно ефективното осветление. Безопасността на водачите и пешеходците е от първостепенна важност – може ли светодиодното градско осветление да помогне?

  Правилното осветление

   

  Безопасността в градските площи е от първостепенно значение за Уигън. Общинският съвет иска хората да се чувстват в безопасност, когато се разхождат през нощта. Правилното осветление улеснява разпознаването на лицата и забелязването на предметите. Освен това качеството на образа от камерите за видеонаблюдение се подобрява от бялата светлина. Правилното осветление има възпиращ ефект срещу престъпленията и помага на полицията да намали престъпността.

   

  Светодиодното решение SpeedStar преобразява улиците на Уигън. Неговата чиста бяла светлина създава оптимална видимост както за пешеходците, така и за водачите. В резултат на това водачите виждат пътя по-ясно, а жителите се чувстват по-сигурни на улиците. Осветлението също така откроява новото външно обзавеждане и архитектурното благоустройство, в които общината е инвестирала.

   

  Новото светодиодното градско осветление се управлява от система за централно управление, която увеличава икономиите на енергия. Тя гарантира, че във всеки момент се използва подходяща осветеност. Яркостта намалява през седмицата и се увеличава максимално през почивните дни, когато нощният живот е в разгара си. За да осигури достатъчна опора за SpeedStar и да намали вибрациите от улицата, Philips създава поръчкова стенна конзола специално за това приложение.

   

  Улиците на Уигън са вече по-безопасни, благодарение на по-добрата видимост на пътищата и около тях. Освен това, енергийно ефективното осветление намалява въглеродните емисии и разходите за електроенергия на Уигън.

  • SpeedStar
   SpeedStar
   Municipalities are under pressure to meet energy conservation goals by reducing their energy consumption and carbon footprint while complying with lighting norms and standards.Our ...

  Удобство
  за жителите

  със светлина
     

  Екипът

  Общински съвет Уигън

  Подобни примери