В момента разглеждате уебсайта на Philips lighting. На Ваше разположение има и локализирана версия.
Предложения

  По-безопасни

  градски площи в Уигън  

  Центърът на град Уигън,
  Ланкашър, Обединеното кралство


  Научете как светодиодното градско осветление прави центъра на град Уигън по-безопасен през нощта.
  Центърът на град Уигън използва енергийно ефективно светодиодно градско осветление от Philips, за да създаде ярка и безопасна среда

  Philips ни предостави
  решение,

  което не само ни позволява да намалим въглеродните емисии на общината, но и осигурява отлично осветление. Новото светодиодно осветление ни помогна да засилим усещането за безопасност и сигурност през нощта, като откроим новото външно обзавеждане, материали и архитектурно благоустройство, в които инвестирахме като част от плана за преустройство“.

   

  - Кийт Бенсън, ръководител „Улична обстановка и осветление“, общински съвет Уигън

  Продуктът SpeedStar за светодиодно градско осветление от Philips е внедрен в центъра на град Уигън, за да поддържа безопасността на района през нощта

  Предизвикателството на клиента


  Уигън е далновиден град. В желанието си да намали разходите и да съхрани околната среда, общинският съвет търси помощ от енергийно ефективното осветление. Безопасността на водачите и пешеходците е от първостепенна важност – може ли светодиодното градско осветление да помогне?

  Правилното осветление

   

  Безопасността в градските площи е от първостепенно значение за Уигън. Общинският съвет иска хората да се чувстват в безопасност, когато се разхождат през нощта. Правилното осветление улеснява разпознаването на лицата и забелязването на предметите. Освен това качеството на образа от камерите за видеонаблюдение се подобрява от бялата светлина. Правилното осветление има възпиращ ефект срещу престъпленията и помага на полицията да намали престъпността.

   

  Светодиодното решение SpeedStar преобразява улиците на Уигън. Неговата чиста бяла светлина създава оптимална видимост както за пешеходците, така и за водачите. В резултат на това водачите виждат пътя по-ясно, а жителите се чувстват по-сигурни на улиците. Осветлението също така откроява новото външно обзавеждане и архитектурното благоустройство, в които общината е инвестирала.

   

  Новото светодиодното градско осветление се управлява от система за централно управление, която увеличава икономиите на енергия. Тя гарантира, че във всеки момент се използва подходяща осветеност. Яркостта намалява през седмицата и се увеличава максимално през почивните дни, когато нощният живот е в разгара си. За да осигури достатъчна опора за SpeedStar и да намали вибрациите от улицата, Philips създава поръчкова стенна конзола специално за това приложение.

   

  Улиците на Уигън са вече по-безопасни, благодарение на по-добрата видимост на пътищата и около тях. Освен това, енергийно ефективното осветление намалява въглеродните емисии и разходите за електроенергия на Уигън.

  Удобство
  за жителите

  със светлина
     

  Екипът

  Общински съвет Уигън

  Подобни примери