MHN-TD

MHN-TD 70W/730 RX7s 1CT/12

Код за поръчка: 21530100
Пълен код на поръчката: 871829121530100